Rozmowa ze Zbigniewem Godlewskim

Rozmowa ze Zbigniewem Godlewskim

Część 1.

Początki działalności dyrektorskiej w Semaforze i WFO (00:01-05:45)
 
słowa kluczowe: Semafor, Wytwórnia Filmów Oświatowych, film naukowy, film oświatowy, produkcja filmowa, Zbigniew Godlewski, film animowany, Tuszyn

Część 2. 

 Twórcy związani z WFO (05:45-9:36)

słowa kluczowe: Tadeusz Junak, Marek Koterski, Jan Jakub Kolski, Kazimierz Mucha, Andrzej Barański, Jacek Bławut, Andrzej Papuziński, Radosław Sobecki, Zbigniew Wichłacz, Ryszard Lenczewski, Bogdan Dziworski

Część 3. 

Produkcyjna działalność WFO i rozpowszechnianie (09:36-15:56)

słowa kluczowe: filmy reklamowe, Marek Koterski, film instruktażowy, film rolniczy, film zlecony, festiwale filmowe

Część 4. 

       Konflikt pokoleniowy pomiędzy młodymi a starymi twórcami (15:56 – 19:48)

słowa kluczowe: WFO, Wytwórnia Filmów Oświatowych, stara kadra, młoda kadra, rywalizacja

Część 5. 

       Charakterystyka studia filmowego Semafor (19:48-25:33)

słowa kluczowe: Zbigniew Rybczyński, cenzura, Miś Uszatek, Tuszyn, Tango

Część 6. 

       Cenzura w WFO (25:33-37:36)

słowa kluczowe: cenzura, cenzor, Marek Koterski, Wojciech Wiszniewski, Roman Kłosowski, Elementarz, rozpowszechnianie, półkownik, Feliks Dzierżyński, Andrzej Szczygieł

Część 7. 

       Praca w Szkole Filmowej w Łodzi 
(37:36-43:44)

słowa kluczowe: organizacja produkcji, prawo autorskie, Szkoła Filmowa w Łodzi, studia z zakresu realizacji telewizyjnej.

Część 8. 

     Współpraca pomiędzy działami WFO (43:44-47:33)

słowa kluczowe: redakcja, zastępca dyrektora, Władysław Orłowski

Część 9. 

     Wytwórnia Filmów Oświatowych
po 1989 roku 
(47:33-55:23)

słowa kluczowe: przełom ustrojowy, produkcja filmowa, Zespoły Filmowe, hala zdjęciowa, wytwórnia kaset wideo, Sondor

Część 10. 

     Współpraca WFO z łódzkimi instytucjami filmowymi (55:23-57:52)

słowa kluczowe: Szkoła Filmowa w Łodzi, Muzeum Kinematografii, Uniwersytet Łódzki, Prexer, filmoznawstwo.

Część 11. 

     Rola WFO w latach 70. i 90. na arenie krajowej. Rola festiwali filmowych. (57:52-1:03:40)

słowa kluczowe: festiwal filmowy, przełom ustrojowy, dydaktyka

 

Część 12. 

     Współpraca z twórcami  (1:03:40-1:09:21)

słowa kluczowe: Marek Koterski, Jacek Bławut, Bogdan Dziworski, Jan Jakub Kolski, Zbigniew Rybczyński, Zbigniew Wichłacz, Ryszard Lenczewski, Janusz Majewski, Wojciech Jerzy Has, Henryk Kuźniak

 

Część 13. 

     Współpraca z innymi instytucjami 
(1:09:21-1:13:27)

słowa kluczowe: Wojskowa Akademia Medyczna, kręgosłup, montażystki, Filip Frankowski

 

Część 14. 

     Bogdan Dziworski (1:13:27-1:19:40)

 

słowa kluczowe: Bogdan Dziworski, Sceny narciarskie z Franzem Klammerem, festiwal, jury, wózek inwalidzki.