Udostępnianie

Udostępnianie

Licencja Creative Commons Wszystkie nagrania audiowizualne prezentowane na stronie Rozmowy o HollyŁodzi są dostępne na zasadach licencji Creative Commons.

Wymagania systemu prezentacji oraz względy praktyczne spowodowały, że zamieszczone na stronie materiały audiowizualne udostępniane są w ograniczonej rozdzielczości.

Osoby zainteresowane dostępem do plików o wyższych, niż prezentowane parametrach, proszone są o kontakt z Muzeum Kinematografii w Łodzi pod adresem muzeum@kinomuzeum.pl.