Rozmowa z Piotrem Dzięciołem

Rozmowa z Piotrem Dzięciołem

Część 1.
Pierwszy kontakt z filmem
(00:00-02:55)

słowa kluczowe: kino, Biała grzywa, Dyskusyjny Klub Filmowy, DKF, Czterej pancerni i pies.

Część 2.
Studia w Szkole Filmowej w Łodzi
(02:55-6:41)

słowa kluczowe: produkcja filmowa, Szkoła Filmowa w Łodzi, PWSFTviT, Edward Zajicek, Zygmunt Król, Alicja Helman, Maria Kornatowska, Zdzisław Kuczyński, wykładowcy, Andrzej Swat.

Część 3.
Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi
(6:41-8:55)

słowa kluczowe: WFF w Łodzi, produkcja filmowa, Potop, Noce i dnie, zespoły filmowe.

Część 4.
Powstanie Opus Film
(8:55-11:25)

słowa kluczowe: Poison tasters, Opus Film, produkcja filmowa, Paweł Edelman, Mirosława Garlicka, Artur Reinhart, Łódź filmowa, Mirosław Dembiński, Wyliczanka, Taranthriller.

Część 5.
Struktura organizacyjna Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi
(11:25-20:15)

słowa kluczowe: Zenon Piórecki, kierownik produkcji, pion techniczny, Mirosława Garlicka, WFF w Łodzi, zespoły filmowe, dekoracja, postprodukcja, montaż, udźwiękowienie, Jerzy Hoffman, Wydział Dźwięku, Janusz Rosół, Marek Wronko, Nad Niemnem, Zbigniew Kuźmiński, Wojciech Karmoliński, Tomasz Tarasin, dokumentacja produkcyjna.

Część 6.
Początkowy okres działalności Opus Film
(20:15-25:39)

słowa kluczowe: Poison tasters, Listopad, Łukasz Karwowski, Paweł Edelman, Opus Film, film reklamowy, Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi, Łukasz Zadczyński, Michał Zabłocki, Michał Ziębiński, Paweł Edelman, Sławomir Idziak, Allan Starski, dekoracje, Juliusz Machulski.

Część 7.
Debiut w roli producenta. Edi Piotra Trzaskalskiego.
(25:39-29:22)

słowa kluczowe: Edi, Piotr Trzaskalski, Wojciech Lepianka, Krzysztof Ptak, debiut, festiwal w Gdyni, festiwal w Berlinie, dystrybucja, produkcja.

Część 8.
Obecna działalność Opus Film
(29:22-40:41)

słowa kluczowe: debiut, Polski Instytut Sztuki Filmowej, PISF, finansowanie, koprodukcje, Urszula Antoniak, nowe technologie, Paweł Borowski, Euroimages, Ida, Oscar, dystrybucja, festiwale, Opus Film.