Cyfrowe Muzeum Kinematografii w Łodzi

Opis projektu

Kultura filmowej Łodzi stanowi wyjątkowy fenomen historyczny, który jak dotąd nie doczekał się opracowania książkowego bądź też filmu dokumentalnego. Celem projektu było sprawdzenie, jak w rzeczywistości funkcjonowała tzw. „HollyŁódź” oraz na ile filmowa tradycja miasta jest nadal żywa, a przez to może być w przyszłości rozwijana. Realizacji tych zamiarów służył cykl wywiadów z filmowcami oraz pracownikami łódzkich instytucji filmowych. Dzięki odpowiednio dobranym pytaniom interlokutorzy starali się uzyskać od rozmówców szczegółowe informacje na temat specyfiki łódzkiego zaplecza kinematograficznego. 

Ramy czasowe projektu zamykają się w okresie pomiędzy rokiem 1945, kiedy do Łodzi przybywają przedstawiciele Wytwórni Filmowej „Czołówka”, by tworzyć podwaliny powojennego przemysłu kinematograficznego w Polsce, a rokiem 1998, w którym przystąpiono do likwidacji Łódzkiego Centrum Filmowego, wielkiego konglomeratu zrzeszającego najważniejsze lokalne instytucje filmowe doby PRL-u. Pomiędzy tymi skrajnymi datami przebiegały procesy i zjawiska kluczowe dla rozwoju polskiej kultury filmowej. Z jednej strony Łódź zyskując kolejne wytwórnie i studia filmowe (m.in. Wytwórnia Filmów Fabularnych) stała się kluczowym ośrodkiem produkcyjnym w kraju, gdzie działali najwięksi polscy reżyserzy, aktorzy, operatorzy oraz scenografowie. Z drugiej strony dzięki ulokowaniu w Łodzi takich przedsiębiorstw, jak Łódzkie Zakłady Kinotechniczne czy Zakłady Wytwórcze Kopii Filmowych, miasto stanowiło nieformalną stolicę wielosektorowego przemysłu kinematograficznego. 

Wykonawcami projektu byli pracownicy merytoryczni Muzeum Kinematografii w Łodzi, a także doktoranci oraz studenci Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. W oparciu o kwerendy biblioteczne oraz archiwalne wytypowali oni 20 osób, a następnie przeprowadzili z nimi wywiady zgodnie z metodologią historii mówionej. Do każdej rozmowy sporządzony został następnie wykaz kluczowych tematów, w oparciu o który jej audiowizualna rejestracja została podzielona na części. Dzięki temu użytkownik serwisu może bez problemu dotrzeć do interesujących go fragmentów wywiadów. Ponadto na stronie można obejrzeć 10 krótkich filmów, w których zestawione zostały ze sobą wypowiedzi różnych rozmówców odnoszące się do tego samego zagadnienia lub problemu.